Modernizarea sub Carol I

Perioada de domnie a Regelui Carol I a fost poate una dintre cele mai importante pentru modernizarea orașului București. Această transformare totală a orașului s-a bazat pe o industrie puternică și în creștere, o legislație nouă, o  infrastructură modernă și o continuitate în planurile administrației. Bucureștiul a simțit această schimbare nu doar în zona centrală, ci mai ales în dezvoltarea zonelor de periferie.

Plimbarea începe de la prima gară bucureșteană, Gara Filaret, şi continuă la al doilea element important care a marcat dezvoltarea zonei, Uzina de Gaz și Electricitate. Lângă Fântâna Zodiac de la intrarea în actualul parc Carol I vom discuta despre dezvoltarea treptată a zonei. Funcțiuni diferite au contribuit la transformarea totală a acestei zone de periferie: industria, transporturile, infrastructura tehnico-edilitară a orașului, parcelările de locuințe individuale și zona de loisir, reprezentată de Parcul Carol I.

Înconjurând actualul Parc Carol I, urmărind traseul străzii Candiano Popescu, vom discuta despre Uzina de Gaz și Electricitate, despre Căminul Măturătorilor și despre parcelările cu locuințe individuale. Vom pătrunde apoi prin partea de sud în Parcul Carol I, spațiu în care veți vedea o prezentare a Expoziției generale române din 1906. Vom vedea împreună planuri și schițe ale expoziției și modul în care au fost amplasate pavilionele în cadrul amenajării generale și chiar câteva elemente care s-au păstrat din vremea expoziției. În continuare vom părăsi Parcul Carol I prin dreptul Arenelor Romane pentru a ne îndrepta către o zonă care încă păstrează elemente de arhitectură industrială.

Aceste plimbări nu sunt tururi turistice ci prezentări sau consultaţii oferite direct în stradă. Speranţa mea este ca prin aceste prezentări să reuşesc să arăt atât evoluţia oraşului cât şi să ofer câteva explicaţii pentru imaginea urbană actuală, modul în care se construieşte în Bucureşti şi alte elemente de urbanism. Pe întregul traseu veți putea vedea imagini de epocă, planuri vechi și noi, schițe, astfel încât să aveți o imagine completă a evoluției orașului.